Kodluyoruz Derneği

Kodluyoruz, bir 21. yüzyıl yeteneği olan yazılım alanında bilgi ve donanıma sahip olan ancak sosyo-ekonomik koşullar, eğitim ve buna bağlı olarak tecrübe yetersizliği gibi sebeplerden dolayı teknoloji sektöründe istediği kariyere sahip olamayan gençlere eğitim imkanı sunma ve açık kaynak oluşturma yoluyla fırsat eşitliği yaratmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir.


  10 ₺
  25 ₺
  50 ₺
  75 ₺
  100 ₺
  Diğer
  SSL
Kartınızın arkasındaki 3 haneli rakam.